Translate

13 mars 2011

Ödla

Under cirka 200 miljoner år var de den utan gensägelse dominerande ryggradsdjurs-klassen på vår jord.
En mängd anpassningar ägde rum och antalet blev mycket stort.
De uppträdde i stort antal på land, i havet, i söt-vatten och även i luften.
Men vid en viss tidpunkt sopades denna rikt utvecklade fauna undan och ersattes med andra djur som kanske var bättre utrustade för terrestriktiskt liv.
Av de sexton reptil-ordningar som fanns under jordens medeltid blev det bara fyra kvar. (varav en omfattar en enda art och två är utrotningshotade). 
I nutiden finns det fem grupper av djur som räknas till reptilerna:
Sköld-paddor (Chelonia)
Krokodiler (Loricata)
Bryggödlor (Rhynchocephalia)
Ödlor (Sauria eller Lacertilia)
Ormar (Orphidia eller Serpentes) 


Ödlan tillhör gruppen Sauria eller Lacertilia hos reptilen.
Fördelade på ett 20- tal familjer av ett artantal på cirka 3000 stycken utgör de den mest formrikaste reptilgruppen.
Tillsammans med ormarna så bildar de ordningen fjällreptiler vilket innebär att kroppen är täckt av hornartade fjäll eller plattor vilka är föremål för hudömsning.

Förklaring* i nästa text
Extremiteter (gördlar) = "ben", pariga utskott från sidorna eller buksidan av ett djur,
vilka står i förflyttningens tjänst och är uppbyggda av muskler och ett stödjande skelett.
(Springande, grävande, flygande, simmande osv)
Reducera (latin: föra tillbaka) = minska, nedbringa;
åter eller överföra till enklare form;
förvandla, förkorta; "koka ihop"

Varan (Familjen Varanidae)
ex. komondovaranen jätteödlan från ön Komondo i Indonesien.
Den är ca 3,5 meter lång och är även en skicklig simmare
(simmar med hjälp av den från sidorna tillplattade stjärten),
 springer och klättrar bra.
Har liksom ormarna en lång, djup kluven tunga och sväljer bytet helt.


Familjen Lanthanotidae
Endast en art,
hemma-hörande på Borneo.
Har liksom varanerna vissa drag gemensamma med ormarna.

Giftödla (Familjen Helodermatidae)
den mest kända "Gila- monstret",
finns i öken-trakter i sydöstra USA och Mexico och har sina giftkörtlar i underkäken.
(det finns 2 arter)
  
Kopparödlor (Familjen Anguidae)
hit hör den svenska ormslån (anguis frangilis)
Ett 50- tal arter, flertalet i Nya världen, endast 6 arter i Gamla världen.
  
Leguan (Familjen Iguanidae)
de flesta kommer från Amerika och har i regel en hjälm, hudflikar eller kam på huvudet, ryggen, svansen eller strupen.
Från Galapagosöarna finns Havsleguanen som lever på tång och ytterligare en släkting som lever på kaktusar är drushuvudet.
Den Rödstrupiga Anolisen är en annan släkting och kan klättra i träd och växla färg på kroppen.
Det finns ca 700 arter.
  
Agam (Familjen Agamiidae)
Stor familj på ca 300 arter.
Utbredda i Afrika, Asien och Australien hittar man den märkligaste formerna på ödla, ex kragagamen som kan spänna ut en stor halskrage och moloken som är beväpnad med har kraftiga horntaggar längs hela ryggen.
  
Kameleont (Familjen Chamaeleonidae)
har en mycket lång tunga med stor träffsäkerhet på insekter den har även grip-fötter och grip-svans.
Stor förmåga att skydda sig genom färg-växling och intagande av hot-ställningar.
  
Gecko (Familjen Gekkonidae)
omfattar många mycket små djur med uppifrån tillplattad kropp och ofta egendomligt formad stjärt och som kan röra sig längs väggar och tak (utmärkta klättrare). De har ljudalstringsförmåga.
  
Fenfotingar (Familjen Pygopodidae)
Australiska ormliknande ödlor.
Natt djur.
  
Nattödlor (Familjen Xantusiidae)
små ovovipara former som bebor ökenområden.
  
Grävödlor (Familjen Scincidae)
omkring 600 arter utspridda över alla kontinenter
(utom Antarktis).
Marklevande, grävande former med uppifrån plattad kropp.
  
Familjen Didamidae
Några få sydöstasiatiska arter.
Ormlika, specialiserade för ett liv under jord.
  
Gördelödlor (Familjen Cordylidae)
Central och Sydafrika.
Hud med kraftiga hornplåtar, taggbeväpning på huvud och stjärt.
  
Tejuödlor (Familjen Teiidae)
*Nya världens motsvarighet till familjen Lacertidae med vilken de uppvisar stor likhet.
  
Familjen Lacertidae. 
Egentliga ödlor.
Den dominerade ödlefamiljen i Gamla världen
(ca 150 arter).
Små djur med väl utvecklade extremiteter och lång, avsmalnande stjärt.
Kroppens ovansida täckt av regelbundet formade fjäll, buksidan av större plåtar.
Tungan kluven.
  
Sköldödlor (Familjen Gerrhosauridae)
Afrika och Madagaskar.
Intar en mellanställning mellan grävödlor och egentliga ödlor.
Några är ödlelika,
andra har reducerade* extremiteter*.
  
Masködlor (Familjen Amphisbaenidae)
Flertalet i tropiska Amerika och Afrika, enstaka arter i Förenta Staterna, Europa och sydvästra Asien.
Daggmaskliknande, anpassade till underjordiskt levnadssätt.
  
Familjen Anniellidae.
Två grävande arter i Kalifornien.
Besläktade med föregående familj.
  
Familjen Xenosauridae
Ödlelika, grävande former.
3 arter i Centralamerika,
1 art i Kina.
  
Familjen Anelytropsidae
Endast en Mexikansk art.
Saknar extremiteter* och extremitetgördlar.
Svenska ödlor
Sandödla, skogsödla och kopparödla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

♫♪ En riktigt magisk dag önskar jag DIG och vet du, ...¸.•°`♥✿⊱╮

♥ DÄR SATT DJUREN OCH TITTADE
PÅ STJÄRNORNA
AV SAMMA ANLEDNING SOM DE
TITTADE PÅ DEM. ♥

°`♥✿✿⊱╮★♥-♥-♥-✿-✿-♡♡♡---彡☆ ☺ ¸.•°`♥✿⊱╮♥ ♥ ★🌺☀️🙌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...