Translate

16 mars 2011

Akvarie - parasiter / flercelliga

* Gälmask (Dactylogyrus)
Kan inte synas med blotta ögat. Man kan se gälskador, rodnad på gälarna, blödningar samt missbildning, svullnader och slembildning på gälarna. Kraftigt angripna fiskar magrar. Åtgärd Medel finns i Zoohandel att köpa.
Orsak
En sugmask som fördärvar gälarna på fisken så att den kvävs tillslut.

* Gyrodactylider
Svår att se. Kraftiga angrepp leder till en grå beläggning på huden och rödaktiga inflammerade ställen. Kraftigt angrepp. Åtgärd Medel finns i Zoohandel att köpa.
Orsak
En monogen ögonlös sugmask som hakar sig fast på fiskens hud. Den livnär sig av celler i fiskens vävnader.

* Diplozoon Parasit
som syns med blotta ögat som gråbruna maskliknande bildningar mellan filamenten. Vid kraftigt angrepp förekommer missbildningar och svullnader på gälarna. Även blödningar kan uppstå, då snappar fisken efter luft vid vattenytan. Åtgärd Medel finns i Zoohandel att köpa.
Orsak
Diplozoon är en monogena trematoder som blir 1-5 mm långa och saknar ögon. Äggen från masken är stora, gulaktiga och har en lång tråd på sig. Ur äggen kläcks fri- simmande larver som angriper nya fiskars gälar.

* Gälcanser (Ergasilus) Andningsbesvär och blodbrist. Åtgärd Medel finns i Zoohandel att köpa.
Orsak
Kräftdjur som syns, 1,5 mm stora. Livnär sig på gälvävnad och blod hos fisken.

* Lernaea Avmagring och blodbrist gjort av en synlig parasit. Åtgärd Medel finns i Zoohandel att köpa. Orsak
Synlig parasit som tränger långt in i fiskens muskulatur och blodkärl. Syns mest på huden, sällan i gälarna, kan även angripa inre organ (levern).

* Karplöss (argulus) Fisken får ofta fenskador är orolig och skrubbar sig. Fisklössens angreppspunkter kan rodna och bli infekterade, ser ut som röda punkter med rosa omgivning. Åtgärd Medel finns i Zoohandel att köpa.
Orsak
Kräftor som blir 6-8 mm långa och sätter sig fast på fisken för att suga blod med gadden. Lägger mellan 50-250 ägg på fasta föremål.

Här skulle jag vilja lägga till något som de flesta inte tänker på när det gäller fiskar, vi kan ta ett exempel som guldfisk med det gäller även de flesta fiskar.

Det finns många orsaker till att en akvariefisk plötsligt dör. Den kan vantrivas på grund av sjukdom, syrebrist eller andra stressande förhållanden i akvariet.
Guldfiskar finns dessutom i många varianter. En del av dem är stimfiskar och har alltså medfödda anlag för att söka sig samman i grupper. Det är bland annat en fördel i förhållande till rovdjur och vid leken. Ett djur som hindras från att utveckla ett medfött anlag blir stressat. Det leder till en ökad mottaglighet för sjukdomar och i värsta fall djurets död. För en stimfisk kan ensamhet vara en stressfaktor, då den har svårare att känna sig trygg utan sitt stim.
Guldfiskar är prydnadsfiskar, som avlades fram i det gamla Kina utifrån färgade silverrudor (Carassius auratus).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

♫♪ En riktigt magisk dag önskar jag DIG och vet du, ...¸.•°`♥✿⊱╮

♥ DÄR SATT DJUREN OCH TITTADE
PÅ STJÄRNORNA
AV SAMMA ANLEDNING SOM DE
TITTADE PÅ DEM. ♥

°`♥✿✿⊱╮★♥-♥-♥-✿-✿-♡♡♡---彡☆ ☺ ¸.•°`♥✿⊱╮♥ ♥ ★🌺☀️🙌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...