Translate

17 mars 2011

Alger i sällskapsakvariet

Alger finns överallt,
utan dessa är inte vattnet bra!

Men man vill ju inte ha för många av dem i akvariet.
Varför finns det då så många i just detta akvariet?
Det kan bero på att du har ljuset tänt alldeles för länge - har du det minska tiden till max 10 timmar.
Akvariet står med alldeles för mycket solsken på sig - detta kan också vara en effekt på att du får mycket av en viss sorts alg i akvariet.
Det finns en hel del fiskar som är duktiga på alger, men nu måste du faktiskt ha ganska många av dem för att de ska kunna orka hålla reda på alla alger och beta av dem från rutor och växter. Är det många algätandefiskar är de mycket effektiva. Men fisken äter faktiskt inte all sorts alg och då måste man ta till medel för att få rätsida på akvariet. Följ instruktior på dessa medel + att du tänker på detta med ljusets timmar som strålar i vattnet, så kommer du ganska snart se en betydlig skillnad i akvariet.
(Algmedel skadar inte fisken, men har du räkor i akvariet bör du ta ur dessa och ge dem ett nytt akvarie under tiden som du tar bort algerna.)

Grön alger
Lämna kvar lite grönalger till algätande fiskar.
Växer enbart om vattnet är bra i ett akvarie.
Det går även lätt att ta bort med algskrapa och handen på glaset.
Stimulera växterna genom växtgödning i vattnet.

Trådalger
Som namnet säger långa tunna gröna trådar sitter fast på bladen eller rutan.
Effektivt mot dessa är:
Många snabbväxande plantor.
Vattenbyte med upp till 50 % varje vecka. Anpassad mängd fisk och utfodring.
Fiskar som ungfödande Tandkarpar (Poecilia) och Argus (Scatophagus argus).
Använd en rund pinne för upprullning av trådalgerna.

Pälsalger
Som namnet säger det blir det en kort grön pälsmatta på stenar, blad och rutor.
Effektivt mot dessa är:
Många snabbväxande plantor.
Vattenbyte med upp till 50 % varje vecka, anpassad mängd fisk och utfodring.
Belysningstid på max 10 timmar.
Fiskar som ungfödande Tandkarpar (Poecilia), Argus (Scatophagus argus), Ancistrusarter, Otocinius affinis.
Att inte ha bottenfilter med långsam utströmning är även effektivt.

Svävalger
Direkt solljus på akvariet, för mycket fosfat och nitrat i vattnet.
Byte av vatten, ev. plats på akvariet,
(dra ner rullgardinen när solen står på som mest)
medel mot algen och växtgödning till övriga växter i vattnet.

Chlorella, ögonflagellater
Vattnet blir grönt och grumligt. Algen finns i vattnet svävandes.
Effektivt mot dessa är:
Många snabbväxande plantor.
Vattenbyte med upp till 50 % varje vecka. Anpassad mängd fisk och utfodring.
Belysningstid på max 14 timmar.
Alghämnande växter som Hornsarv (Ceratophyllium-arter).
Dafnier i bur är effektivt.
Att inte ha bottenfilter med långsam utströmning är även effektivt.

Vattenhår
Effektivt mot dessa är:
Många snabbväxande plantor.
Vattenbyte med upp till 50 % varje vecka.
Anpassad mängd fisk och utfodring.

Mörkgröna grumliga fåckar
Effektivt mot dessa är:
Många snabbväxande plantor.
Vattenbyte med upp till 50 % varje vecka. Anpassad mängd fisk och utfodring.
Fiskar som Ancistrusarter, Otocinius affinis och Epalzeortrynchus siamensis.

Blå-gröna alger
Ta bort dessa alger, de är inte bra i ett akvarium.
Växer om det är ett dåligt vattenförhållande.
Vattenvärdet är för dåligt beror ofta på låga fosfatnivåer i förhållande till övriga näringsämnen, främst nitrat.

Cyanonbakterier.
Slemmiga grönblåa täta överdrag på växter, botten, stenar osv.
Effektivt mot dessa är:
Byt en del av vattnet varje vecka för att få en bra balans i vattnet.
Ingen övergödning med järn.
Anpassad mängd fisk och utfodring.
Förfilter som rensas ofta.
Lysrör som främjar växterna, utan att favorisera algerna. Ampullariasnäckan.

Kiesel- alger
Vattenvärdet är för dåligt beror ofta på låga fosfatnivåer i förhållande till övriga näringsämnen, främst nitrat och fel ljus, fixa detta med medel för att få ett bra vattenvärde och öka ljusstyrkan med ex större armatur.

Brunalger (i ett sällskapsakvarie)
Rutor, stenar är överdragna med ett brunaktigt skikt. Uppstår när vattnet är för hårt.
Effektivt mot dessa är:
Vattenbyte med upp till 50 % varje vecka.
Öka ljusstyrkan.
Fiskar som Ancistrusarter och Epalzeortrynchus siamensis.

Rödalger
Fiskar äter inte gärna dessa alger, räkor äter svarta penselalger då bör man inte tillsätta något algmedel eftersom räkorna inte tål detta.
Kolla pH värdet i vattnet, byt lysrör, ge övriga växter näring för att kunna växa bättre.

Tofsalger
Är väldigt lika grönalger med en mörkgrön färg men mer utvecklad i tofsar än grönalgen.
Växer på bladkanter och t.o.m. hela bladet om de fått frodas bra.
Även på rötter och stenar finns de.

Svarta Penselalger
Räkor tycker det är gott.
Penselalgen växer överallt i akvariet, i regel först på bladkanter där de lägger sig som en bård.
Brun-röd-svart till färgen.
Penselalgerna består av ca 1 cm långa penselliknande buskar.
Penselalger kommer oftast då man har ojämna eller ryckiga co2-nivåer.
Effektivt mot dessa är:
Många snabbväxande plantor.
Vattenbyte med upp till 50 % varje vecka.
Anpassad mängd fisk och utfodring.
Ingen övergödning med järn.
co2-tillskott.
Lysrör som främjar växterna, utan att favorisera algerna.
Fiskar som Ancistrusarter och Epalzeortrynchus siamensis.
Alghämnande växter som Hornsarv (Ceratophyllium-arter).

Skäggalger
Skäggalgerna består av långa blå eller mörkt gröna trådar.
Effektivt mot dessa är:
Många snabbväxande plantor.
Vattenbyte med upp till 50 % varje vecka.
Anpassad mängd fisk och utfodring.
Ingen övergödning med järn. co2 - tillskott.
Lysrör som främjar växterna, utan att favorisera algerna.
Alghämnande växter som Hornsarv (Ceratophyllium-arter).

Svarta punktalger
Effektivt mot dessa är:
Många snabbväxande plantor.
Vattenbyte med upp till 50 % varje vecka. Anpassad mängd fisk och utfodring.
Ingen övergödning med järn.
CO2-tillskott.
Lysrör som främjar växterna, utan att favorisera algerna.
Fiskar som Ancistrusarter och Epalzeortrynchus siamensis.

Bakterier och encelliga djur förökar sig.
Mat och rötter ruttnar.
Alkohol och socker kan ha hamnat i vattnet.
Rengör botten och se om orsaken kan hittas av förruttnelsen.
Det kan vara plast som inte är bra.
Byt vatten, kanske flera gånger.
Tillsätt medel för vattenbyte och gödning för växter.

Flagellater och ciliater
Påminner om svävalgen fast denna är mer vit och man ser inte klart igenom vattnet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

♫♪ En riktigt magisk dag önskar jag DIG och vet du, ...¸.•°`♥✿⊱╮

♥ DÄR SATT DJUREN OCH TITTADE
PÅ STJÄRNORNA
AV SAMMA ANLEDNING SOM DE
TITTADE PÅ DEM. ♥

°`♥✿✿⊱╮★♥-♥-♥-✿-✿-♡♡♡---彡☆ ☺ ¸.•°`♥✿⊱╮♥ ♥ ★🌺☀️🙌

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...